Het bestuur bestaat momenteel uit:
Naam Functie Telefoon
Joke de Boer voorzitter 06-13274146
Aukje Oppersma secretaris 06-30057062
Jolanda Ruitenbeek penningmeester  
Peter Jager lid  
Henk Trox Adviseur  Het PBO bestaat momenteel uit:
Naam Functie Vertegenwoordigt
Henk Bloemhoff Voorzitter Cultuur, kunst en streektaal
Marcia Boomhouwer Secretaris Secretariaat
Hans Koopmans Lid Sport en recreatie
Peter Jager Lid Kerkgenootschappen en geestelijke stromingen
Kina Bouwer Lid Onderwijs en educatie
Sippy van Tuinen Lid Etnische- en culturele minderheden
Henk Eggen Lid Agrarische gemeenschap / ondernemers
vacature lid Werknemers
Joke de Boer Adviseur Stichtingsbestuur Odrie
Henk Trox Adviseur omroep algemeenDe programmastaf bestaat uit:
Naam: Functie: Vertegenwoordigt:
Hoofdredacteur Algemeen
Alexander den Hertog voorzitter Programmacoördinatie
Aukje Oppersma Secretaris Algemeen
Marry de Vos redacteur Info & Actualiteit
Koert Donker redacteur Sportredactie
Alexander den Hertog redacteur Muziekredactie
Alexander den Hertog Lid Techniek/ict
Alexander den Hertog Lid Programmering & Website
Vacature Lid Facilitair - Studiobeheer                                                                                                                         top
LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!