LUISTERAARS LUISTEREN NAAR ODRIE,
             ODRIE LUISTERT NAAR DE LUISTERAARS!
Odrie -  dat staat voor Omroep
Organisatie Ooststellingwerf - 
                 is in de lucht sinds 16 december 1995.
                 Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, 
                 aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.
Locatie: Snellingerdijk 39, 8431 EJ, Oosterwolde.  Email: info@omroepodrie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home
Programmering
Organisatie
Muziek
Informatie
Sport
Terugluisteren
Vacatures
Links
Archief
Schoolradio
Sponsors
Contact

Twitter :
@OmroepOdrie

Sponsors:
Jochem Wouda uitvaartverzorging

Sponsors ook hier kan uw Logo staan.

 

Derde uur Sport op Zondag nu ook bij terug luisteren

 

 

 

 

 

Opbrengst tweede muziekavond “Piratenteam van Odrie”
 voor wensambulance Noord-Nederland

De piratengroep van de lokale Omroep Odrie, die vorig jaar in samenwerking met de sponsoring van een groot aantal bedrijven, artiesten en de opbrengst van een daverende muziekavond het verpleeghuis van Stellinghaven ZuidOostZorg in Oosterwolde en Appelscha aan twee duo scootmobielen hielp, heeft een nieuwe uitdaging voor de volgende feestavond. Dit keer zet het piratenteam zich in voor een wens-ambulance Noord-Nederland.
De uitdaging van de feestavond voor het goede doel wordt op zaterdagavond 28 maart 2020 in ’t Scha, het Restaurant Bowling & Events-accommodatie van Anne van den Berg en Bart Dijkstra in het hartje van Appelscha (voormalig Hanenburcht) gehouden. Optredende op die avond zijn in ieder geval het orkest Unique, de all-rounder Harold Veenhoven, zanger Remco en op veler verzoek Folkert en Melanie.
Op diverse adressen is de voorverkoop van kaarten voor deze feestelijke muziekavond inmiddels begonnen. Zo kan men vooraf kaarten kopen a 7,50 euro bij Primera in Oosterwolde, Groenteboer Daan Woltinge en restaurant ’t Scha in Appelscha. Ook tijdens de uitzendingen van het piratenteam bij Odrie op de zaterdagavond kan men even binnen lopen om een kaart te kopen.
Natuurlijk zijn er op de laatste zaterdag van maart kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Dan kosten de kaarten tien euro. De aanvang van de avond is 19.30 uur.


Vacatures

                Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter
Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.

 

bezoekers site  test