WERKZAAMHEDEN STUDIOBEHEERDER
De studiobeheerder verricht ten behoeve van de lokale omroepinstelling o.a. de navolgende werkzaamheden i.o.m. de overige vrijwilligers:
In de studio:
 Het ontvangen en verzorgen van bezoek en gasten.
 Het verdelen van de post. Eén en ander moet verdeeld worden over de redactiegroepen, het bestuur en de hoofdredactie.
 Het verwerken/verdelen van het berichtenverkeer via, e-mail.
 Het toezicht houden op het schoonhouden van de gehele studio.
 Het wassen en voorradig houden van schoon keuken linnengoed.
 Het bijhouden van de keukenvoorraden (frisdrank, koffie, thee, enz.) en kantoorbenodigdheden.
 Indienen bij de penningmeester van nota’s, zodat deze voor een soepele afhandeling kan zorg dragen.
Het ondersteunen van de (hoofd)redactie:
 Het ondersteunen van de diverse redactiegroepen in samenwerking en in overleg met de hoofdredactie.
 Het doorgeven van de actualiteiten t.b.v. de website aan de beheerder.
 Het maken van verslagen van de vergaderingen van de programmastaf.
Het ondersteunen van de technische groep:
In onderling overleg kunnen de werkzaamheden, zoals hierboven geformuleerd, worden gewijzigd. Incidenteel kan van de medewerker gevraagd worden andere werkzaamheden te verrichten dan in het vorige lid omschreven.
Zoals alle medewerkers van Odrie, is functie geheel op vrijwillige basis.

 
Secretaris van het bestuur.
Nadere informatie over de functie van secretaris van het bestuur van de omroep.
Je maakt volwaardig deel uit van het bestuur, dat bestaat uit 6 personen. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd. De taak van de secretaris bestaat in nauw overleg met de andere leden van het bestuur, maar vooral met de voorzitter o.a. uit:
 Het opstellen van de agenda en de uitnodiging voor de bestuursvergadering
 Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen
 Het bijhouden van de actielijst en de nakoming van de actiepunten.
 Verzorgen van eventuele correspondentie (schriftelijk en email), voortvloeiend uit de bestuursvergadering.
 Deze functie is op vrijwillige basis, evenals alle medewerkers bij Odrie
Ben je geïnteresseerd in (één van) deze functies, stuur dan een email naar
info@omroepodrie.nl t.a.v. het bestuur, of neem contact op met de voorzitter Arie den Blanken, tel. 06-51 58 20 74.


Vacatures


Met spoed gevraagd:

Presentatoren, redacteuren, verslaggevers en coördinatoren voor de actualiteiten - en informatieprogramma´s.
Sportverslaggevers gezocht

Wij zoeken:

    * Sportverslaggevers, die regelmatig op zaterdagmiddag live verslag van een wedstrijd willen doen
    * Verslaggevers die op locatie een gesprek met sportes willen aanknopen
    * Redacteuren die de programma´s willen ondersteunen

Een ieder die belangstelling heeft kan contakt opnemen met:
Hans Koopmans tel: 0516-514528   of  email:
info@omroepodrie.nl

Of kom eens in de studio kijken tijdens de sportuitzendingen. Je vindt ons in het voorhuis van activiteitencentrum De Miente, Snellingerdijk 39 in Oosterwolde.
Waar houden wij ons zoal mee bezig tijdens de uitzendingen?

Presentatie / programmamaker

Odrie is een omroep met een divers aanbod van programma´s gericht op de gemeente Ooststellingwerf. Voor meer informatie over de programma´s die wij uitzenden kunt u even in onze gids kijken. Hebt u zelf een leuk idee voor een programma of lijkt u het leuk (mede)presentator van een programma te zijn, kom dan eens persoonlijk langs in de studio.

Verslaggevers

In de actieve gemeente Ooststellingwerf gebeurt veel en Odrie is daar natuurlijk zoveel mogelijk bij. Onze verslaggevers gaan gewapend met een microfoon achter de nieuwsfeiten aan, maken reportages, of doen rechtsreeks verslag. Bent u ook gierig naar het nieuws, dan is dit werk geknipt voor u!

Redactie

Het actualiteiten- informatieprogramma en de sportprogramma´s worden wekelijks een aantal malen uitgezonden, en worden gevuld met de actualiteit en overige interessante achtergrondinformatie uit Ooststellingwerf. De informatie hiervoor wordt vergaard door de redactie. De redactie bestaat uit een team gemotiveerde mensen die nieuwsfeiten vergaren en bepalen op deze wijze de inhoud van de uitzendingen van Odrie.

Techniek

De uitzendingen van Odrie worden gemaakt in de studio aan de Snellingerdijk in Oosterwolde. Tijdens de uitzending werken presentator en technicus nauw samen om de uitzending te realiseren. De technicus zorgt ervoor dat de programma´s precies op tijd beginnen, jingles en promospots worden gedraaid alsook de muziek die in een draaiboek worden weergegeven. Daarnaast belt de technicus mensen voor een telefonisch interview. Kortom: voor iedereen die geinteresseerd is in techniek een leuke uitdaging.

Interesse?

Neem contact op met Odrie of bel tijdens de kantoor- of uitzenduren 0516-520770 of kom gewoon eens gezellig langs in de studio in Oosterwolde.                            
Email:
info@omroepodrie.nl


 


[ terug ]
 

Extra
Reacties
Vergaderschema gemeente
Sponsors
 
Nieuws
Luisteren
Muziekavond “Piratenteam van Odrie” krijgt een vervolg
aanbieden scootmobiel
LOKALE OMROEPEN CENTRAAL EN ODRIE GAAN PER 1 APRIL NAUW SAMENWERKEN
Vacatures
Shanty cafe, POPPodium
 

Naar boven - Contact